30 χρόνια εμπειρίας
στη χονδρική πώληση φαρμάκων!


Άξονα λειτουργίας της φαρμακαποθήκης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. αποτελεί η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους φαρμακοποιούς- συνεργάτες της.