Στόχος


Αποτελεί μια υγιή, αναπτυσσόμενη επιχείρηση με σταθερή πορεία και μακροχρόνιες συνεργασίες. Άξονα της λειτουργία της αποτελεί η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους φαρμακοποιούς- συνεργάτες της. Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στοχεύει στην ικανοποίηση των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών του ελληνικού φαρμακείου και στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συνεργατών της, δίνοντας έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις και διατηρώντας υψηλό το αίσθημα ευθύνης και συνέπειας.

  • Εξυπηρέτηση
  • Εμπειρία
  • Διαπροσωπικές Σχέσεις
  • Συνεργασία
  • Εμπιστοσύνη
  • Αξιοπιστία
  • Υπευθυνότητα