Ελληνική Φαρμακευτική Αγορά

Η φαρμακαποθήκη αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις φαρμακευτικές εταιρίες και το φαρμακείο, καλύπτοντας ένα ευαίσθητο τμήμα της συνεχώς μεταβαλλόμενης ελληνικής, φαρμακευτικής αγοράς. Η φαρμακαποθήκη Γεώργιος Ζιούτας & ΣΙΑ παρέχει υπηρεσίες εμπορίας & διανομής φαρμάκων για περισσότερα από τριάντα χρόνια, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.


Καθημερινά, Σταθερά Δρομολόγια

Η φαρμακαποθήκη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. καλύπτει με καθημερινά, σταθερά δρομολόγια τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, μέσω των ιδιόκτητων οχημάτων της. Η συχνότητα και η πυκνότητα παραδόσεων καθορίζεται από τη θέση και τις ανάγκες του εκάστοτε συνεργάτη. Το δίκτυο διανομής διευρύνεται συνεχώς στην επικράτεια της Θεσσαλονίκης και των γειτονικών νομών.


Προτεραιότητα & Στόχος

Προτεραιότητα και στόχο αποτελεί η ποιότητα τόσο των προϊόντων, όσο και των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Συστήμα Ελέγχου

Η διαχείριση των παραγγελιών και η εφαρμογή του συστήματος ελέγχου με scanner reader περιορίζει πιθανότητα λάθους.

Παραλαβή, Αποθήκευση & Διανομή

Η λειτουργία του κυκλώματος παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων πραγματοποιείται κάτω από άριστες και ελεγχόμενες συνθήκες.