ΑΝΑΚΛΗΣΗ DEXA-RHINA SPRAY
19 Απριλίου 2022
Show all

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ FOSTER

Παρακαλούμε όπως άμεσα αναστείλατε την διάθεση και διακίνηση των παρακάτω φαρμακευτικών

σκευασμάτων λόγω λανθασμένης αναγραφής barcode προϊόντος κατά τη διαδικασία εοφοσήμανσης.

Διατηρείστε τα στις κατάλληλες συνθήκες φύλαξης και θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί σας για τα

διαδικαστικά.

FOSTER 100 pMDI 120 doses x (100+6) mcg 1146391
FOSTER 200 pMDI 120 doses x (200+6) mcg 1146606
-A A A+