ΑΝΑΚΛΗΣΗ OLENXA OR. DISP TAB 10MG/TAB
18 Αυγούστου 2022
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ VAXIGRIP
6 Σεπτεμβρίου 2022
ΑΝΑΚΛΗΣΗ OLENXA OR. DISP TAB 10MG/TAB
18 Αυγούστου 2022
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ VAXIGRIP
6 Σεπτεμβρίου 2022
Show all

ΑΝΑΚΛΗΣΗ FERAGLUC Ferrous Gluconate 695 mg(80mg Fe++ ) BT x 10 sachets.

ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 8 του Ν.1316/83, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3730/2008 2. Την υπ ’αριθ. 248/22 Έκθεση Δοκιμών/Αναλύσεων της Δ/νσης Εργαστηρίων, Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Φαρμάκων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την ανάκληση της παρτίδας παρτίδας 000448 του φαρμακευτικού προϊόντος FERAGLUC Ferrous Gluconate 695 mg(80mg Fe++ ) BT x 10 sachets με ημερομηνία λήξης 02/2023, καθώς μετά από τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τον έλεγχο της εμφάνισης . Η εταιρεία RAFARM A.E.B.E.,οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του συγκεκριμένου φαρμακευτικού προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

-A A A+