ΑΝΑΚΛΗΣΗ SIVAL-B SYR (7,5+5,0)MG/5ML FLx120ML (ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ)
16 Δεκεμβρίου 2022
ΑΝΑΚΛΗΣΗ SIVAL B LOT:2008
23 Ιανουαρίου 2023
ΑΝΑΚΛΗΣΗ SIVAL-B SYR (7,5+5,0)MG/5ML FLx120ML (ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ)
16 Δεκεμβρίου 2022
ΑΝΑΚΛΗΣΗ SIVAL B LOT:2008
23 Ιανουαρίου 2023
Show all

ΑΝΑΚΛΗΣΗ NORMOLOSE TAB.50MG/TAB

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της παρτίδας 2007 του φαρμακευτικού προϊόντος NORMOLOSE TAB.50MG/TAB. BTx20 (Blister 2×10), λόγω του ότι δηλώθηκε λανθασμένος κωδικός προϊόντος στην πλατφόρμα του ΕΟΦ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κατά το σκανάρισμα από τα φαρμακεία, αντιστοιχία της ταινίας γνησιότητας. Τονίζεται ότι η εν λόγω παρτίδα δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η παραγωγός εταιρεία. Η εταιρεία ADELCO-ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε. , ως κάτοχος άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες του, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά. Χολαργός, 13/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 138327 2 Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.’

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ α/α ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΔ

-A A A+