ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ VIPIDIA 25MG
10 Οκτωβρίου 2022
ΑΝΑΚΛΗΣΗ NORMOLOSE TAB.50MG/TAB
16 Δεκεμβρίου 2022
ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ VIPIDIA 25MG
10 Οκτωβρίου 2022
ΑΝΑΚΛΗΣΗ NORMOLOSE TAB.50MG/TAB
16 Δεκεμβρίου 2022
Show all

ΑΝΑΚΛΗΣΗ SIVAL-B SYR (7,5+5,0)MG/5ML FLx120ML (ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της παρτίδας 2013 (ημ/νια λήξης 11/2026) του φαρμακευτικού προϊόντος SIVAL-B SYR (7,5+5,0) MG/5ML FLx120ML (ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ), λόγω σφάλματος στην ταινία γνησιότητας. Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της εταιρείας ADELCO A.E ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΘΗΝΑ. Η εταιρεία ADELCO A.E ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΘΗΝΑ, ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας, οφείλει να υλοποιήσει την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ο Πρόεδρος ΕΟΦ α.α. Διομήδης Λυμπέρης Α΄Αντιπρόεδρος Δ.Σ/ ΕΟΦ

-A A A+